Privacy

Verklaring gegevensbescherming

Om de verkoop van wijn goed te laten verlopen heeft Wijnabonnementen.nl een strikt privacybeleid en hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen.

Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk bij het gebruik van onze website. Daarom vragen wij u om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen:

1) Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
U kunt kunt u onze website bezoeken zonder dat u hiervoor persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien u deze zelf aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bij de opening van een klantenaccount of voor een contactopname. Deze gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de afhandeling van uw aanvragen. Nadat de overeenkomst volledig is uitgevoerd zullen uw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar nimmer voor andere gebruiksdoeleinden worden gebruikt en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij u ons nadrukkelijke toestemming heeft verleend om uw gegevens verder te gebruiken.

Uw e-mailadres dat ons in verband met een verkoop of dienstverlening bekend wordt, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor directe aanbiedingen in onze nieuwsbrief voor eigen vergelijkbare producten of diensten zoals u die eerder heeft besteld en alleen voor zover u tegen dit gebruik geen bezwaar heeft gemaakt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit andere kosten voor u met zich meebrengt dan de verzendkosten op basis van de basistarieven. Uw bezwaar (en dus de uitschrijving voor onze nieuwsbrief) kunt u ons kenbaar maken door onderaan de nieuwsbrief te klikken op de link “uitschrijven”.

2) Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden
A. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in verband met de afhandeling van de overeenkomst beschikbaar gesteld aan de transportonderneming die belast is met de uitlevering, voor zover dit voor deze uitlevering vereist is.
B. In verband met verwerking van de betalingen worden de relevante gegevens door ons aan de betreffende betalingsverwerker beschikbaar gesteld.

3) Cookies
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

4) Gebruik van Twitter-plugins
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van de microblogging-dienst Twitter gebruikt, geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). De plugins zijn te herkennen aan een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauw “Twitter- vogeltje”. Lijst en opmaak van de Twitter-plugins kunnen hier worden ingezien: https://twitter.com/about/resources/buttons

Indien u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser direct contact met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt door Twitter rechtstreeks doorgestuurd aan uw browser en wordt door uw browser gekoppeld aan de website. Door gebruikmaking van de plugins verkrijgt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook indien u geen profiel op Twitter heeft of op dat moment niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (en uw IP-adres) worden door uw browser rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Twitter in de VS en worden daar opgeslagen.

Indien u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter dit bezoek van onze website toevoegen aan uw Twitter-account. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de “Twitter”-button, wordt de informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Twitter en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Twitter-account gepubliceerd en aan uw contacten getoond.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en voor uw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, wordt verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy

Indien u niet wenst dat Twitter de gegevens die via uw bezoek aan onze website zijn verkregen, rechtstreeks toevoegt aan uw Twitter-account, dan dient u zich alvorens onze website te bezoeken, bij Twitter af te melden. U kunt het laden van de Twitter-plugins ook met behulp van Add-Ons voor uw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van de script-blokker “NoScript”. (http://noscript.net/).

5) Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking
Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma “Google AdWords” en in verband met Google AdWords van Conversion-Tracking. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geactiveerd, wanneer een gebruiker klikt op een advertentie in Google. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie nog geldig is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgelinkt naar die pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites door AdWords-klanten getraceerd worden. De informatie, die via de Conversion-cookies werd verkregen, wordt voor Conversion-statistieken voor AdWords-klanten gebruikt, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers, dat hun advertentie heeft aangeklikt en dat naar een pagina met een Conversion-Trackingt-Tag werd doorgelinkt. Zij krijgen echter geen informatie aan de hand waarvan ze de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Indien u niet aan Tracking wenst deel te nemen, kunt u dit gebruik weigeren doordat u het cookie van Google Conversion-Tracking via uw internet-browser in gebruiksinstellingen gedeeltelijk deactiveert. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Voor verdere informatie over de gegevensbescherming van Google zie: http://www.google.nl/policies/privacy/

6) Webanalysedienst
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om uw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om aan de exploitant van de website andere, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten te kunnen verlenen.

Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door uw browser werd toegestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies in uw browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert enkel in deze browser en enkel voor dit domein. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken): “Google Analytics deactiveren”

Wij maken u erop attent dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” en dat daarom uw IP-adressen slechts verkort worden verwerkt, zodat een rechtstreeks identificatie van personen onmogelijk is.

7) Gebruik van Facebook-plugins
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van het social netwerk Facebook gebruikt, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de toevoeging “social plug-in van Facebook” of “Facebook social plugin”. Lijst en opmaak van de Facebook plugins kunnen hier worden ingezien: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Indien u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser direct contact met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd aan uw browser en wordt door uw browser gekoppeld aan de website. Door gebruikmaking van de plugins verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook indien u geen profiel op Facebook heeft of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (en uw IP-adres) worden door uw browser rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Facebook in de VS en worden daar opgeslagen.

Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook dit bezoek van onze website toevoegen aan uw Facebook-account. Wanneer u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door te klikken op de “Like”-button of indien u commentaar geeft, wordt de informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd aan een server van Facebook en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-account gepubliceerd en aan uw contacten getoond.

Voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en voor uw rechten hieromtrent en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, wordt verwezen naar de informatie over de gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Indien u niet wenst dat Facebook de gegevens die via uw bezoek aan onze website zijn verkregen, rechtstreeks toevoegt aan uw Facebook-account, dan dient u zich alvorens onze website te bezoeken, bij Facebook af te melden. U kunt het laden van de Facebook-plugins ook met behulp van Add-Ons voor uw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van de “Facebook blokker” http://www.webgraph.com/resources/facebookblocker/).

8) Retargeting/remarketing/adviesreclame
– Deze website maakt gebruik van de Retargeting-technologie van Google Inc. („Google”). Daardoor hebben wij de mogelijkheid om bezoekers van onze internetsites, die eerder al belangstelling voor onze shop en onze producten hebben getoond, doelgericht op hun persoon en interesses toegespitste reclame toe te sturen. De advertentie gebeurt daarbij op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het eerdere gebruiksgedrag, waarbij echter geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Bij de Retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw pc of mobiele apparatuur met de bedoeling om anonieme gegevens over uw interesses te verzamelen om op die manier de reclame individueel af te stemmen op basis van de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen. Daardoor ontvangt u advertenties over producten en informatie waarin u zeer waarschijnlijk geïnteresseerd bent. U kunt duurzaam bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor reclamedoeleinden doordat u de browser-plugin via de onderstaande link downloadt en installeert:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Voor verdere informatie en de verklaring gegevensbescherming voor reclame en Google zie:
http://www.google.com/privacy/ads/

9) Uw rechten en contactmogelijkheden
U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen en u heeft een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer u informatie over, blokkering, wissen of correctie van uw persoonsgegevens wenst of wanneer u eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken. Voor het contactadres zie onze contactpagina.

10) Naam en adres van de verantwoordelijke instantie
Wijnabonnementen.nl
Oostergrachtswal 115
8921 AC Leeuwarden
Tel. 058 – 212 7766
info@wijnabonnementen.nl

Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor de gehele website.

0

Your Cart